Til innholdet


Generell

Dersom fuglar kunne snakke

Ja, dersom dei kunne det. I følgje VG, ligg verda no open.

For om fuglar kunne snakke, ville jo sokken i pipa vore nede ved sjøen ettersom dette ville vore vevsaum. Om du skjønar, så vil dette lyse under krakken som kjøkkenet besår. Alt er meiningsfult dette. Som i ein vals vert eg var at blomane er husveggar.