Til innholdet


Generell

Poteomiske analyser ved cellulært stress

Diffrensielt proteinutrykk i humant blodserum etter MR-undersøkelse (barn), søvndeprivasjon (søvnmangel 3 timer) og sittende-, liggende kroppsstilling

Abstract